Goodyear

A new, state-of-the-art headquarters and a new life for an ageing campus

IRG was the owner and developer of Goodyear’s new world headquarters in Akron, Ohio.  IRG was tasked with the development of the new world headquarters and parking structure, as well as with the revitalization of certain other buildings on Goodyear Tire and Rubber Company’s 500 acre campus.  IRG and its partners have already completed the new 639,000 square foot headquarters and improvements to Goodyear’s campus in Akron.  IRG now plans to begin renovation of a number of buildings in the former Goodyear campus to create modern office space, housing, a theater, and a hotel.

 

In nearby North Canton, Ohio, IRG is also re-developing the Hoover Vacuum Company’s former headquarters on its 88 acre site.  Once completed, the site will have high-end apartments, retail space, and office space.  Construction on this site has already commenced, and is expected to be completed in 2015.

These projects, funded in part by EB-5 funding, have been engines for job creation in the entire area.

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN GOODYEAR TIRE AND RUBBER VÀ TRỤ SỞ CÔNG TY CỦA HOOVER

IRG là chủ sở hữu và đơn vị triển khai dự án xây dựng trụ sở New World và bãi đậu xe cũng như phục hồi các công trình xây dựng khác trên khuôn viên 500 mẫu Anh (~2,023,428m2) của dự án Goodyear ở Akron, Ohio. IRG cũng tái phát triển cơ sở chính cũ của công ty Hoover Vacuum Cleaner and Appliance gần Bắc Canton, Ohio trên khuôn viên 88 mẫu Anh(~356,123m2). Công trình này được sử dụng nguồn vốn vay từ các nhà đầu tư EB-5 thông qua một Trung tâm Phát triển vùng nổi tiếng kết hợp với nguồn đầu tư từ chính quyền và tư nhân và là động lực tạo việc làm cho toàn khu vực.

 

Dự án Goodyear đã được hoàn thành và hiện là một trong những công ty lớn nhất ở phía đông bắc Ohio. Việc xây dựng các công trình trên cơ sở cũ của Công ty Hoover đã bắt đầu và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015.